Ziekteverzekering

In Spanje wonen of verblijven heeft zo zijn voordelen, de zon, het lekkere eten en zo veel meer. Maar af en toe kan het misgaan, eender wanneer, en dat bent u beter voorzien op een goede en effectieve verzorging.

De publieke ziekezorg in Spanje is zoals de Spaanse adminstratie, namelijk traag en niet zo goed georganiseerd, met lange wachtijden en kwaliteitsgebrek tot gevolg.

Indien u kiest voor snelheid en kwaliteit, dan dient u te kijken naar een privé kostenverzekering zoals DKV Spanje die aanbiedt.

Wenst U de dienstverlening, het comfort en het niveau dat we kennen van in België, dan kan u bij ons terecht. We bieden de beste verzekering van Spanje aan, met de minste uitsluitingen, en dit tegen de scherpste prijs op de Spaanse markt.

Een particuliere verzekering sluit u bij ons af, naast het taalvoordeel, om onder andere de volgende redenen:

·         Uw probleem wordt bij een privé dokter serieus genomen en ze nemen de tijd voor elke patiënt

·         U wordt sneller doorverwezen naar een specialist

·         Wachttijden voor een bezoek aan een specialist of een operatie zijn veel korter dan bij de publieke ziekenhuizen

·         Bij spoedgevallen wordt u direct geholpen

·         U kunt rekenen op hygiëne, luxe, service en een goede behandeling in een privé ziekenhuis.

Verschillende ziektenkostenverzekeringen:

·        Integral

·        Mundisalud

·        Top Health

   INTEGRAL

Met het product 'Integral' kunt u gebruik maken van alle artsen, specialisten en ziekenhuizen binnen het netwerk van DKV. Deze kosten worden tot 100% vergoed. Dit houdt in dat u zelf een keuze mag maken uit een reeks van artsen, specialisten en ziekenhuizen welke binnen het netwerk van DKV vallen.

Algemene dekkingen

Primaire Zorg
Hieronder een overzicht van de meest belangrijke dekkingen*:

§  Geneeskundige zorg (huisarts, medisch specialist, verloskundige en paramedicus)

§  Jaarlijkse cardiologische check-up

§  Röntgenfoto's

§  Ambulancevervoer

§  Tandarts (periodieke controles, schoonmaakbeurten, kiezen trekken, foto’s maken en kleine behandelingen worden 100% vergoed, geen limiet aan aantal bezoeken)

§  Kinderopvang en kindergeneeskunde

§  24-uurs service voor spoedgevallen in kliniek en thuis

§  Klinische onderzoeken

* Neem persoonlijk contact op met AZURANCIA voor een compleet overzicht.

Specialisten

Bij 'DKV Integral' bent u verzekerd voor raadpleging en behandeling van specialisten en voor eventuele benodigde onderzoeken. Hieronder vallen onder meer:*

§  Fysiotherapie

§  Gynaecologie

§  Radiologie, echografie, allergie testen e.d.

§  Psychiatrie en psychologie

§  Revalidatie

* Neem persoonlijk contact op met AZURANCIA voor een compleet overzicht.

Ziekenhuisopname

De vergoeding van alle ziekenhuiskosten vallen hieronder: kosten voor algemene behandeling, verpleging, operatiekamer en medicijnen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt er een eenpersoonskamer aangeboden met toilet en een bed voor een begeleidend persoon*.

* Met uitzondering van psychiatrische ziekenhuisopname, Intensive care unit (ICU) en couveusezalen.

Werelddekking bij spoedgevallen

De zorgverzekeringpolissen van DKV zijn inclusief werelddekking voor noodgevallen tijdens reizen van maximaal 90 dagen. Permanente 24-uurs service, ook met terugwerkende kracht.

Hieronder vallen de volgende dekkingen:

§  Vervoer en repatriëring van zieken en gewonden

§  Vervroegde terugkeer door overlijden van familielid

§  Medische raadpleging via de telefoon

§  Ziekenhuisopname (incl. medische en farmaceutische kosten)

§  Spoedeisende tandheelkundige behandelingen

Eigen bijdrage 

Deze verzekering heeft standaard een eigen bijdrage. U kunt bij het afsluiten van de polis ook kiezen om geen eigen bijdrage te hebben.

Preventieve onderzoeken

DKV biedt in al haar producten zes verschillende preventieve onderzoeken tegen o.a. darmkanker, borst- en baarmoederhalskanker, prostaatkanker, hart- en vaatziekten, bezoek aan tandarts en mondhygiëniste, controle van pasgeborenen tot aan de leeftijd van vier jaar, inclusief de benodigde vaccinaties.

MUNDISALUD

Met het product 'Mundisalud' kunt u vrij kiezen naar welke arts, specialist of ziekenhuis u wilt gaan, wereldwijd, zelfs als deze niet is aangesloten bij het netwerk van DKV. 

Wel zo gemakkelijk als u bijvoorbeeld in uw eigen taal geholpen wilt worden of wanneer u een vaste arts heeft die u graag wilt behouden.

De kosten hiervoor worden in Spanje tot 80%-90% vergoed en in het buitenland tot 90%. 

Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een arts, specialist en ziekenhuis in Spanje welke binnen het netwerk van DKV valt, worden de kosten tot 100% vergoed. 

Geen eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage zoals bij de producten 'Integral' en 'Modular'.

Hieronder een overzicht van de verschillende opties binnen het product 'Mundisalud'.

 

Netwerk DKV

 Artsen, specialisten en ziekenhuizen 
buiten netwerk DKV        


  1.   
 

 Zonder limieten

Spanje

   Buitenland

    Limiet

 

 Mundisalud  Complet

 100%

 80%

 90%

€ 62.000

 100%

 Mundisalud Plus

 100%

 80%

 90%

 € 100.000

 100%

 Mundisalud Classic

 100%

 80%

 90%

 € 205.000

 100%

 Mundisalud Elite

 100%

 90%

 90%

 € 300.000

 100%

Algemene dekkingen

Primaire zorg

Hieronder een overzicht van de meest belangrijke dekkingen*:

§  Geneeskundige zorg (huisarts, medisch specialist, verloskundige en paramedicus)

§  Jaarlijkse cardiologische check-up

§  Röntgenfoto's

§  Ambulancevervoer

§  Tandarts (periodieke controles, schoonmaakbeurten, kiezen trekken, foto’s maken en kleine behandelingen worden 100% vergoed, geen limiet aan aantal bezoeken)

§  Kinderopvang en kindergeneeskunde

§  24-uurs service voor spoedgevallen in kliniek en thuis

§  Klinische onderzoeken

* Neem persoonlijk contact op met Azurancia voor een compleet overzicht.

Specialisten
Bij DKV Mundisalud bent u verzekerd voor raadpleging en behandeling van specialisten en voor eventuele benodigde onderzoeken. Hieronder vallen onder meer:*

§  Fysiotherapie

§  Gynaecologie

§  Radiologie, echografie, allergie testen e.d.

§  Psychiatrie en psychologie 

§  Revalidatie

* Neem persoonlijk contact op met Azurancia voor een compleet overzicht.

Ziekenhuisopname

De vergoeding van alle ziekenhuiskosten vallen hieronder: kosten voor algemene behandeling, verpleging, operatiekamer en medicijnen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt er een eenpersoonskamer aangeboden met toilet en een bed voor een begeleidend persoon*.

* Met uitzondering van psychiatrische ziekenhuisopname, Intensive care unit (ICU) en couveusezalen.

Werelddekking in spoedgevallen
De zorgverzekeringpolissen van DKV zijn inclusief werelddekking voor noodgevallen tijdens reizen van maximaal 90 dagen. Een permanente 24-uurs service, ook met terugwerkende kracht. 

Hieronder vallen de volgende dekkingen:

§  Vervoer en repatriëring van zieken en gewonden

§  Vervroegde terugkeer door overlijden van familielid

§  Medische raadpleging via de telefoon

§  Ziekenhuisopname (incl. medische en farmaceutische kosten)

§  Spoedeisende tandheelkundige behandelingen

Preventieve onderzoeken
DKV biedt in al haar producten zes verschillende preventieve onderzoeken tegen o.a. darmkanker, borst- en baarmoederhalskanker, prostaatkanker, hart- en vaatziekten, bezoek aan tandarts en mondhygiëniste, controle van pasgeborenen tot aan de leeftijd van vier jaar, inclusief de benodigde vaccinaties.

TOP HEALTH

Met het product ‘Top Health’ kunt u net als bij het product ‘Mundisalud’ vrij kiezen naar welke arts, specialist of ziekenhuis u wilt gaan, wereldwijd, zelfs als deze niet is aangesloten bij het netwerk van DKV. 

Het verschil tussen ‘Mundisalud’ en ‘Top Health’ is dat bij ‘Top Health’ de kosten in Spanje én in het buitenland tot 100% worden vergoed. Dus u kunt zowel in Spanje als in het buitenland naar elke willekeurige arts, specialist of ziekenhuis gaan waarbij alle kosten worden vergoed.

Eigen risico
U kunt kiezen voor een polis met of zonder eigen risico. Het beste is om direct met ons contact op te nemen zodat wij een offerte met verschillende opties kunnen laten zien. Want uiteraard zijn de premies afhankelijk van de hoogte van het eigen risico.

Hieronder een globaal overzicht van de dekkingen in binnen- en buitenland.

   

Artsen, specialisten en ziekenhuizen buiten netwerk DKV

Artsen, specialisten en ziekenhuizen buiten netwerk DKV

Artsen, specialisten en ziekenhuizen buiten  netwerk DKV

Werelddekking spoedgevallen

 

Zonder limieten

Spanje

Spanje

Buitenland

Zonder limieten

 Top  Health

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Algemene dekkingen

Primaire zorg
Hieronder een overzicht van de meest belangrijke dekkingen*:

§  Geneeskundige zorg (huisarts, medisch specialist, verloskundige en paramedicus) 

§  Jaarlijkse cardiologische check-up

§  Röntgenfoto's

§  Ambulancevervoer

§  Tandarts (bezoeken en behandelingen worden 100% vergoed binnen het medisch netwerk, 80% buiten het medisch netwerk met een jaarlimiet van 9.000€)

§  Kinderopvang en kindergeneeskunde

§  24-uurs service voor spoedgevallen in kliniek en thuis

§  Klinische onderzoeken

§  * Neem persoonlijk contact op met Azurancia voor een compleet overzicht.

Specialisten
Bij 'DKV Top Health' bent u verzekerd voor raadpleging en behandeling van specialisten en voor eventuele benodigde onderzoeken. Hieronder vallen onder meer:*

§  Fysiotherapie

§  Gynaecologie

§  Radiologie, echografie, allergie testen e.d.

§  Psychiatrie en psychologie

§  Revalidatie

* Neem persoonlijk contact op met Azurancia voor een compleet overzicht.

Ziekenhuisopname
De vergoeding van alle ziekenhuiskosten vallen hieronder: kosten voor algemene behandeling, verpleging, operatiekamer en medicijnen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt er een eenpersoonskamer aangeboden met toilet en een bed voor een begeleidend persoon*.

* Met uitzondering van psychiatrische ziekenhuisopname, Intensive care unit (ICU) en couveusezalen.

Werelddekking in spoedgevallen
De zorgverzekeringpolissen van DKV zijn inclusief werelddekking voor noodgevallen tijdens reizen van maximaal 90 dagen. Een permanente 24-uurs service, ook met terugwerkende kracht. 

Hieronder vallen de volgende dekkingen:

§  Vervoer en repatriëring van zieken en gewonden

§  Vervroegde terugkeer door overlijden van familielid 

§  Medische raadpleging via de telefoon

§  Ziekenhuisopname (incl. medische en farmaceutische kosten)

§  Spoedeisende tandheelkundige behandelingen

Aanvullende dekkingen DKV Top Health:

Alternatieve geneeskunde: Homeopathie, fytotherapie, acupunctuur, bezoek aan kuuroorden, Chiropractie en Osteopathie 

§  Medicijnen (inclusief vaccinaties)

§  Vergoeding hulpmiddelen (gehoorapparaten, lenzen, brillen, rolstoelen, wandelstokken, blindengeleide hond)

§  Tandheelkunde

§  Chirurgische protheses voor bijziendheid

§  Logopedie

§  Orgaan transplantaties

§  Kunstmatige voortplantingstechnieken 

Preventieve onderzoeken
DKV biedt in al haar producten zes verschillende preventieve onderzoeken tegen o.a. darmkanker, borst- en baarmoederhalskanker, prostaatkanker, hart- en vaatziekten, bezoek aan tandarts en mondhygiëniste, controle van pasgeborenen tot aan de leeftijd van vier jaar, inclusief de benodigde vaccinaties.

Waarom een ziektekostenverzekering afsluiten bij DKV- Azurancia tussen alle mogelijke verzekeraars op de markt, hieronder 10 goede redenen:

1.- Wij zijn een maatschappij en agentschap gespecialiseerd in medische assistentie.

Niet alle verzekeraars of agenten hebben zich gespecialiseerd in ziektekosten. DKV en Azurancia wel. Daarom is DKV ook leider in Europa in dit soort verzekeringen met 7.000.000 klanten.

2.- We hebben de polis die perfect bij u past.

We passen onze producten aan uw behoeften aan. Kies uit:

* Netwerk van aangesloten artsen en klinieken: als u medische assistentie nodig hebt, kan u kiezen tussen dokters en aangesloten klinieken bij DKV.

* Terugbetaling medische kosten: ga bij eender welke dokter of kliniek ter wereld, ook indien niet aangesloten, en DKV betaalt u tussen de 80 en 100% van de kosten terug.

3. Wij zorgen ook voor uw familie.

Grote families hebben recht op belangrijke kortingen:

12% op de premie voor families van 5 of meer leden.

5% op de premie voor families van 4 leden.

4.- Wij werken met professionelen en klinieken van de beste kwaliteit.

Ons medisch netwerk in Spanje wordt gevormd door meer dan 19.000 professionals, waaronder veel met een zeer gerenommeerde reputatie. Ook hebt u 1.200 centra’s met sanitaire voorzieningen ter beschikking, waaronder bekende namen als Clínica Teknon, el Grupo Hospitalario Quirón, la Clínica de la Luz of la red de Hospitales USP.

5.- Wij zijn veeleisend op het vlak van service aan onze klanten.

Wij garanderen een menselijke behandeling, dicht in uw buurt en van hoge kwaliteit voor onze verzekerden want wij weten heel goed dat iedereen een snelle en goede dienst verwacht, zeker als het onze gezondheid of die van onze dierbaren betreft.

6.- In onze polissen is ook de noodtandheelkunde en nood medische bijstand op reis inbegrepen.

Al de verzekeringen van DKV dekken de tandverzorging en dringende sanitaire assistentie tijdens uw verblijf in het buitenland wanneer uw verblijf niet langer duurt dan 90 dagen, en dit zonder bijkomende kosten.

7.- Wij bieden u belangrijke bijkomende diensten.

Telefonisch medische consultaties, kortingen fitnesszalen of spa’s, gezondheidsinfo… Indien u uw polis bij DKV neemt geniet u van veel aanvullende voordelen.

8.- Wij passen de tarieven aan volgens uw leeftijd, geslacht en woonplaats, en wij benadelen u niet indien u teveel van onze diensten gebruik maakt.

Wij willen dat u alleen betaalt volgens wat u vermoedelijk kan gebruiken, daarom berekenen wij elke premie in functie van uw situatie bij het afsluiten van de polis en is er geen strafclausule, die u bij veelvuldig gebruik doet meer betalen.

9.- Wij zijn herkend als een zeer verantwoordelijk en innovatief bedrijf in deze sector:

* Hoge instapleeftijd voor het afsluiten van een ziektekostenpolis: de uiterste leeftijd voor de polissen met cuadro medico is 70 jaar; voor de vrije keuze 65 jaar; en voor DKV Residenten, 75 jaar. DKV is het enige bedrijf dat personen accepteert tot 70 jaar met deze kwaliteit van polissen.

10.- Wij zijn een bedrijf met oplossingen.

DKV met andere bedrijven uit de Ergo Groep, heeft 30 miljoen verzekerden in heel Europa en 21.000 agenten, dit is een belangrijke garantie voor klanten en leveranciers.